ยูซุราเมง สยามสแควร์ ซอย 3

เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทร:

0-2086-9659

เวลาเปิด-ปิด:

ทุกวัน : 11 : 30 AM - 12 AM

Error message.